Properties

(Bulgarian) ДМА, обработваща линия за слънчогледово семе, с. Стефан Караджа, общ. Добричка, ID: 1095/20

(Bulgarian) ДМА, обработваща линия за слънчогледово семе, с. Стефан Караджа, общ. Добричка, ID: 1095/20

Price 208992 lev

с. Стефан Караджа, ул."Дунав" №2, общ. Добричка

Non Real Estate Properties

Dates 22.01.2021-22.02.2021