Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 17494 кв.м.(8747), идентификатор 36419.17.60, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1657/18

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 17494 кв.м.(8747), идентификатор 36419.17.60, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1657/18

Price 18480 lev

с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 8747
Specifications 1/2 ид.ч.
Jurist Information Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com