Properties

(Bulgarian) Самостоятелен обект – Офис с площ от 38,36 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “В”, ет.1, ID: 1227/16

(Bulgarian) Самостоятелен обект – Офис с площ от 38,36 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “В”, ет.1, ID: 1227/16

Price 43113.60 lev

гр. Каварна, ж.к. "Романтика", ул. "Делфин"4, бл. "В", ет.1

Apartments, Properties, Commercial Properties

Area 38,36
Dates 01.09.2020-01.10.2020
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com