Properties

(Bulgarian) Апартамент 9, с площ от 94,26 кв.м., гр. Добрич, ж.к. “Добротица”32, вх.В, ет.5, ап.9, ID: 1063/11

(Bulgarian) Апартамент 9, с площ от 94,26 кв.м., гр. Добрич, ж.к. “Добротица”32, вх.В, ет.5, ап.9, ID: 1063/11

Price 68904 lev

гр. Добрич, ж.к. "Добротица"32, вх.В, ет.5, ап.9

Apartments, Properties

Area 94.26
Specifications таванско помещение от 14,05 кв.м.
Dates 29.09.2020-29.10.2020