Properties

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 16000 кв. м.,идентификатор 20359.15.20, с. Дебрене, общ. Добричка, ID: 804/18

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 16000 кв. м.,идентификатор 20359.15.20,  с. Дебрене, общ. Добричка, ID: 804/18

Price 8208 lev

с. Дебрене, общ. Добричка

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 5333.33
Dates 02.10.2020-02.11.2020