Properties

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Price 8352 lev

с. Ломница, общ. Добричка

Properties, Outbuildings

Area 3117
Dates 14.08.2020-14.09.2020