Properties

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Price 10584 lev

с. Ломница, общ. Добричка

Properties, Outbuildings

Area 3967
Dates 14.08.2020-14.09.2020