Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 10 000 кв.м., с идентификатор 78639.26.173, с. Църква, общ. Балчик, ID: 53/18

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 10 000 кв.м., с идентификатор 78639.26.173, с. Църква, общ. Балчик, ID: 53/18

Price 9400 lev

с. Църква, общ. Балчик

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 5000
Dates 17.08.2020-17.09.2020
Jurist Information Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com