Properties

(Bulgarian) Поземлен имот с идентификатор 39459.501.133, с.Кранево, общ. Балчик, ведно с хотел на 4 етажа от: две сгради с кафе-бар със сервизно помещение с обща РЗП 625 кв.м, ID: 932/19

(Bulgarian) Поземлен имот с идентификатор 39459.501.133, с.Кранево, общ. Балчик, ведно с хотел на 4 етажа от: две сгради с кафе-бар със сервизно помещение с обща РЗП 625 кв.м, ID: 932/19

Price 276080 lev

ул."Дунав" №33, с.Кранево, общ. Балчик

Villas, Houses and Yards, Commercial Properties

Dates 28.07.2020-28.08.2020
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com