Properties

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 13750 кв.м., идентификатор 23128.38.47, с. Драганово, общ. Добричка, ID: 528/19

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 13750 кв.м., идентификатор 23128.38.47, с. Драганово, общ. Добричка, ID: 528/19

Price 10560 lev

с. Драганово, общ. Добричка

Agricultural Lands

Area 4583.33
Specifications 1/3 идеална част от нива
Dates 13.01.2020-13.02.2020
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com