Properties

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 23128.18.26, ID: 528/19

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 23128.18.26, ID: 528/19

Price 11546 lev

с. Драганово, общ. Добричка

Agricultural Lands, Properties

Area 5001
Specifications 1/3 ид. част от 15003 кв.м.
Dates 27.07.2020-27.08.2020
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com