Properties

(Bulgarian) Апартамент №19 с площ 99.27 кв.м., идентификатор 72693.600.89.5.22, с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №19 с площ 99.27 кв.м., идентификатор 72693.600.89.5.22, с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

Price 100985.75 lev

с. Топола, ул."Пиргос" №1. бл.1 общ. Каварна

Apartments

Area 99.27
Dates 15.05.2020-15.06.2020
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com