Properties

(Bulgarian) Апартамент №10А с площ 64.55 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.11, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №10А с площ 64.55 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.11, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

Price СПРЯНА lev

с. Топола, ул."Пиргос" №1. бл.1 общ. Каварна

Apartments

Area 64.55
Dates 15.05.2020-15.06.2020
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com