Properties

(Bulgarian) Търговски обект с площ 42 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.24, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Търговски обект с площ 42 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.24, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

Price 58080 lev

с. Топола, ул."Пиргос" №1. бл.1 общ. Каварна

Commercial Properties

Area 42
Dates 15.05.2020-15.06.2020
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com