Properties

(Bulgarian) Апартамент №7 с площ 61.75 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.7, с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №7 с площ 61.75 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.7, с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

Price СПРЯНА lev

с. Топола, ул."Пиргос" №1. бл.1 общ. Каварна

Apartments

Area 61.75
Dates 15.05.2020-15.06.2020
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com