Properties

(Bulgarian) Хотелско обзавеждане, с.Кранево, общ. Балчик, ID: 932/19

(Bulgarian) Хотелско обзавеждане, с.Кранево, общ. Балчик, ID: 932/19

Price 6623.20 lev

ул."Дунав" №33, с.Кранево, общ. Балчик

Non Real Estate Properties

Dates 21.03.2020-21.04.2020
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com