Properties

(Bulgarian) Движими вещи от производствен имот в с. Жегларци, общ. Тервел, ID:30/14

(Bulgarian) Движими вещи от производствен имот в с. Жегларци, общ. Тервел, ID:30/14

Price 28.80 lev

село Жегларци

Non Real Estate Properties, Properties

Dates 13.04.2020-13.05.2020
Jurist Information Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com