Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12.005 кв.м., с. Северци, общ. Крушари, ID: 779/15

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 12.005 кв.м., с. Северци, общ. Крушари, ID: 779/15

Price 10044 lev

с. Северци, общ. Крушари

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 6000
Specifications За контакт: Тодорина Петкова - 0894746473, tpetkova@luchiataseva.com
Dates 26.02.2020-26.03.2020