Properties

(Bulgarian) 1/2 идеална част от поземлен имот с площ 508 кв.м., местност “ГОЛЯМАТА МОГИЛА”, с. Рогачево, ID: 1304/15

(Bulgarian) 1/2 идеална част от поземлен имот с площ 508 кв.м., местност “ГОЛЯМАТА МОГИЛА”, с. Рогачево, ID: 1304/15

Price 9000 lev

село Рогачево

Houses and Yards, Properties

Area 254
Dates 25.02.2020-25.03.2020
Jurist Information Калинка Стоянова тел. 0894/746715 e-mail: kstoyanova@luchiataseva.com