Properties

(Bulgarian) Апартамент №5 с площ от 59,54 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент №5 с площ от 59,54 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “А”, ет.2, ID: 1227/16

Price 18662.40 lev

гр. Каварна, ж.к. "Романтика", ул. "Делфин"4, бл. "А", ет.2, ап.5

Apartments, Properties

Area 59,54
Dates 24.01.2020-24.02.2020
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com