Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м. ведно с къща с площ 112 кв.м., с. Свобода, общ. Добричка, ID: 2810/11

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м. ведно с къща с площ 112 кв.м., с. Свобода, общ. Добричка, ID: 2810/11

Price 5364 lev

с. Свобода, общ. Добричка

Houses and Yards

Area 350
Dates 20.12.2019-20.01.2020
Jurist Information Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com