Properties

(Bulgarian) Дворно място ведно с Къща с площ 84 кв.м. идентификатор 67951.501.805.1, с.Соколово, общ. Балчик, ID: 572/18

(Bulgarian) Дворно място ведно с Къща с площ 84 кв.м. идентификатор 67951.501.805.1, с.Соколово, общ. Балчик, ID: 572/18

Price 51840 lev

ул."Пирин" с. Соколово, общ. Балчик

Villas, Houses and Yards

Area 84
Dates 18.11.2019-18.12.2019