Properties

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Price 9360 lev

с. Ломница, общ. Добричка

Properties, Outbuildings

Area 3117
Dates 21.10.2019-21.11.2019