Properties

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Price 11808 lev

с. Ломница, общ. Добричка

Properties, Outbuildings

Area 3967
Dates 21.10.2019-21.11.2019