Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 947 кв.м. ведно с къща с площ 95 кв.м., идентификатор 66250.501.127, с. Сенокос, общ. Балчик, ID: 982/16

(Bulgarian) Дворно място с площ 947 кв.м. ведно с къща с площ 95 кв.м., идентификатор 66250.501.127, с. Сенокос, общ. Балчик, ID: 982/16

Price 42904 lev

ул."Витоша" №16, с.Сенокос, общ. Балчик

Houses and Yards

Area 95
Dates 25.09.2019-25.10.2019
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com