Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ от 9819 кв.м., с идентификатор 44882.13.141, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1916/12

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ от 9819 кв.м., с идентификатор 44882.13.141, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1916/12

Price 9324 lev

с. Ляхово, общ. Балчик

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 4909.5
Dates 17.05.2019-17.06.2019
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com