Properties

(Bulgarian) НИВА с площ 12.005 кв.м., с. Северци, общ. Крушари

(Bulgarian) НИВА с площ 12.005 кв.м., с. Северци, общ. Крушари

Price 11160 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 12005
Dates 13.05.2019-13.06.2019
Jurist Information Тодорина Петкова тел. 0894/746468 e-mail: tpetkova@luchiataseva.com