Properties

(Bulgarian) НИВА с площ от 3000 кв.м., с идентификатор 11781.49.60, м.”Боклуктарла”, с. Воднянци, общ. Добричка, ID: 2733/12

(Bulgarian) НИВА с площ от 3000 кв.м., с идентификатор 11781.49.60, м.”Боклуктарла”, с. Воднянци, общ. Добричка, ID: 2733/12

Price 5400 lev

м. "Боклуктарла", с. Воднянци, общ. Добричка

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 3000
Dates 13.05.2019-13.06.2019