Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Нива с площ 10 дка, идентификатор 63063.35.37 с.Росеново, м.”Баира”, общ. Добричка, ID: 2315/11

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Нива с площ 10 дка, идентификатор 63063.35.37 с.Росеново, м.”Баира”, общ. Добричка, ID: 2315/11

Price 8640 lev

м."Баира", с.Росеново, общ. Добричка

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 5000
Dates 28.02.2019-28.03.2019
Jurist Information Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com