Properties

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 32.500 дка, с.Средина, общ. Генерал Тошево, ID: 820/14

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 32.500 дка, с.Средина, общ. Генерал Тошево, ID: 820/14

Price 10944 lev

с. Средина, общ. Генерал Тошево

Agricultural Land, Agricultural Lands, Properties

Area 5917
Specifications 1/6 идеална част
Dates 20.11.2018-20.12.2018
Jurist Information Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com