Properties

(Bulgarian) Парцел 500 кв.м., идентификатор 77390.501.246, с. Храброво, общ. Балчик, ID: 546/16

(Bulgarian) Парцел 500 кв.м., идентификатор 77390.501.246, с. Храброво, общ. Балчик, ID: 546/16

Price 2800 lev

ул. "Пета" №8, с. Храброво, община Балчик

Houses and Yards, Парцели

Area 500
Specifications за ниско застрояване
Dates 30.07.2018-30.08.2018