Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ от 15000 кв.м., №021124, с. Александрия, общ. Крушари

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ от 15000 кв.м., №021124, с. Александрия, общ. Крушари

Price 15040 lev

с. Александрия, общ. Крушари

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 7500
Specifications За контакт: Диана Петкова gsm: 0894746475 e-mail: dpetkova@luchiataseva.com
Dates 19.06.2018-19.07.2018