Properties

Поземлен имот с площ 8441 кв.м., село Видно, община Каварна, ID:1627/10

Поземлен имот с площ 8441 кв.м., село Видно, община Каварна, ID:1627/10

Price 10000 lev

село Видно, община Каварна

Properties, Outbuildings

Area 8441
Dates 02.04.2018-02.05.2018
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com
zp8497586rq