Properties

(Bulgarian) Поземлен имот за жилищно застрояване с площ от 8493 кв.м., село Крапец, общ. Шабла, ID: 356/16

(Bulgarian) Поземлен имот за жилищно застрояване с площ от 8493 кв.м., село Крапец, общ. Шабла, ID: 356/16

Price 717390 lev

село Крапец, община Шабла

Houses and Yards, Properties

Area 8493
Dates 29.08.02016-29.09.2016
Jurist Information Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com