Properties

(Bulgarian) Нива с площ 6.1254 дка., 5-та категория, № 021032, с. Царевец, общ. Добричка, ID:859/15

(Bulgarian) Нива с площ 6.1254 дка., 5-та категория, № 021032, с. Царевец, общ. Добричка, ID:859/15

Price 8025 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands, Properties

Dates 10.02.2016-10.03.2016