Properties

(Bulgarian) 1/6 идеална част от поземлен имот с площ от 36.993 дка., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 553/11

(Bulgarian) 1/6 идеална част от поземлен имот с площ от 36.993 дка., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 553/11

Price 4932.40 lev

Agricultural Land, Properties

Area 36993
Dates 17.02.2016-17.03.2016
Jurist Information Станислава Стефанова тел. 0894/746477 e-mail: sstefanova@luchiataseva.com