Properties

Апартамент №1, град Добрич, булевард “Добричка Епопея” №10, вход А, етаж 1, ID:796/11

Апартамент №1, град Добрич, булевард “Добричка Епопея” №10, вход А, етаж 1, ID:796/11

Price СПРЯНА ПРОДАЖБА lev

град Добрич, булевард "Добричка Епопея" №10, вход А, етаж 1

Apartments, Properties

Area 87
Specifications тристаен

Апартамент № 1 с административен адрес гр.Добрич, бул.”Добричка Епопея“ № 10, вх.А, ет.1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 72624.622.4289.1.1/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, четири, две, осем, девет, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, одобрени със Заповед РД- 18-15/12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК със застроена площ от 86.33 кв.м./осемдесет и шест цяло тридесет и три стотни квадратни метра/, при граници и съседи на обекта: на същия етаж: 72624.622.4289.1.2, по обекта: 72624.622.4289.1.79, 72624.622.4289.1.71, над обекта: 72624.622.4289.1.11, ведно с прилежащото му избено помещение, както и 1.651 % /едно цяло и шестотин петдесет и един процента/ идеални части от общите части на сградата с идентификатор № 72624.622.4289.1.1/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, четири, две, осем, девет, точка, едно, точка, едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор № 72624.622.4289/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, четири, две, осем, девет/.

Описание:  Апартаментът е разположен в осеметажна жилищна сграда с магазини на партерен етаж. Имотът граничи с жилищни и търговски сгради с много добър вид и е разположен срещу ж.п.гара „Юг“. Жилището е с разположение изток-юг-запад и се състои от кухня, входно антре, хол, две спални, баня, тоалетна, мокро помещение и тераса. Терасата е остъклена с алуминиева дограма. Апартаментът е обитаем и в добро състояние.